Молодежное Общение Молдавского Объединения 2015

01 Vedushii - Vstuplenii 2:38

02 Hor - Uslysh Gospodi Molitvu 3:34

03 Nikita G. A. 21:11

04 Hor 3:50

05 Duhovoi orkestr 2:30

06 Uchastie - Stihotvorrenie 2:54

07 Uchastie - Penie 3:53

08 Baltaga V. 20:21

09 Hor - Budu slavit' 2:11

10 Uchastie - Stihotvorenie 1:02

11 Uchastie - Penie 2:55

12 Hor s Solistom 3:39

13 Bublik A. I. 1:02:27

14 Uchastie - Stihotvorenie 2:29

15 Hor - Uslysh Gospodi Pravdu 3:36

16 Bublik A. I. 11:28

17 Uchastie - Stihotvorenie 1:05

18 Uchastie - Penie 2:33

19 Hor - On Byl Prezren 3:07

20 Morozov I. G. 16:25

21 Hor - Rataceam prin intuneric 4:02

22 Duhovoi 1:23

23 Hor - Hvalite Imea 3:07

24 Slayd 53:01

25 Duhovoi 2:06

26 Rotari V. G. 21:19

27 Duhovoi 1:50

28 Uchastie - Stihotvorenie 1:43

29 Uchastie - Penie 3:54

30 Bublik A. I. 43:31

31 Duhovoi 4:25

32 Uchastie - Stihotvorenie 1:26

33 Uchastie - Penie 3:22

34 Morozov I. G. 21:34

35 Uchastie - Stihotvorenie 2:03

36 Uchastie - Penie 3:08

38 Duhovoi 3:55

39 Stefanko A. 24:59

40 Duhovoi 4:11

41 Otvety na voprosy 16:35

42 vstuplenie k peniyu 0:32

43 Duhovoi 2:26

44 Uchastie - Stihotvorenie 2:00

45 Uchastie - Penie 2:52

46 Otvety na voprosy 17:06

47 Otvety na voprosy 16:53

48 Otvety na voprosy 1:29

49 Duhovoi 2:58

50 Sirbu P. 12:56

51 Instrumentalinoe Penie 3:53

desktop 138 B

foto 69.64 MB

0:00 /